Stortorgetsfysio

Boka tid

Du är välkommen att självboka tid via tjänsten Boka direkt. Vi lägger dock inte ut alla lediga tider så kontakta oss gärna på telefon eller via kontaktformuläret så återkommer vi till dig.

VI har begränsade öppettider under sommaren på grund av semestrar, speciellt under tiden 1/7 till 4/8. Det kan därför dröja något innan vi hör av oss.

Om oss

Är du i behov av fysioterapi och sjukgymnastik i Lund?

Välkommen till vår ljusa fräscha klinik mitt i hjärtat av staden, precis intill Stortorget och Botulfsplatsen. Vi finns på andra våningen med utsikt över staden från träningsrummet samt behandlingsrummen. Hiss finns förstås.

Vi som arbetar på kliniken har mångårig erfarenhet av fysioterapi, även kallad sjukgymnastik, vid behandling av olika besvär från rörelse- och stödjeapparaten som nack- och ryggbesvär, axel, arm, hand samt höft, knä och fot, idrottsskador och motionsrelaterade skador, huvudvärk, artros, smärta och stressrelaterade besvär. 

VÅRA
FYSIOTERAPEUTER

Mia

Mia Selin

Leg. fysioterapeut

Jag tog examen 1997 vid Lunds universitet. Jag har därefter arbetat på privata mottagningar och vårdcentraler. Har genom åren samlat på mig en bred kompetens och erfarenhet från olika patientgrupper. Har fördjupad kunskap inom idrottsmedicin CSPT- certified sports medicin physiotherapist.
Fysioterapeut för Svenska Simhoppslandslaget och  sammarbete med IBK Lund, innebandy.

Eva

Eva Sundberg Karlén

leg. fysioterapeut

Jag tog sjukgymnastexamen vid Lunds universitet 1990 och de senaste 20 åren har jag arbetat som privatpraktiserande sjukgymnast. På mina arbetsplatser har jag fått möjlighet att möta många olika patientgrupper vilket gett mig en bred kompetens och kunskap om olika behandlingsmetoder.

Agata

Agata Karmestål

Leg. fysioterapeut

År 1988 tog jag min grundexamen vid Lunds universitet, därefter har jag vidareutbildat mig kontinuerligt som resulterade i masterexamen vid Umeå universitet. Jag har huvudsakligen arbetat inom privat primärvård varav de senaste femton åren på Idrottshälsan i Lund där jag behandlat olika typer av motions- och idrottsskador inklusive korsbandsrehab. Jag är sedan flera år tillbaka CSPT certifierad (idrotts- medicinskt utbildad fysioterapeut).

leg. sjukgymnast Susanne Sjögren

Susanne Sjögren

Leg. sjukgymnast

Sedan min sjukgymnastexamen vid Lunds universitet 1990 har jag arbetat med patientbehandlingar på vårdcentraler resp. privata sjukgymnastmottagningar. Jag har vidareutbildning i flera ortopediska behandlingsmetoder bl.a. McKenzie-metoden. Mina specialområden är nack/huvudvärk, akupunktur och behandling av godartad lägesyrsel/kristallyrsel.

BEHANDLINGAR

Akupunktur är en behandling som framförallt används som smärtlindring. Med hjälp av speciella akupunkturnålar stimulerar man särskilda punkter i kroppen. Det är inte fullständigt klarlagt vad som händer vid akupunktur.Akupunktur har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin. Inom sjukvården används ffa det som kallas för västerländsk akupunktur. Läs mer…

Artrosskola är ett behandlingskoncept utvecklat av BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros). Deltagarna i artrosskolan får lära sig att aktivitet som anpassad träning i kombination med utbildning om sjukdomen är bra för leden och anses vara den bästa behandlingen vid artros. Träningen ska vara regelbunden och kan med fördel utföras tillsammans med en fysioterapeut. Läs mer…

Axelina är ett samlingsnamn för vårdprogram och rehabiliteringsplaner med stegrade övningar för patienter med axelbesvär. Läs mer..

Idrottsmedicin är en specifik gren av medicinsk vetenskap som omfattar läran om fysisk aktivitet som träning hos motionärer och idrottare och hur den kan tillämpas för att förebygga skador, behandla ohälsa och idrottsrelaterade besvär. Även fysioterapeuter kan vara specialutbildade inom denna vetenskap. Läs mer …

McKenzie-metoden även kallad Mekanisk Diagnostik & Terapi (MDT) är ett undersöknings- och behandlingssystem som används vid muskuloskeletala besvär och visat sig vara speciellt effektiv vid behandling av  rygg-  nackproblem. Läs mer…

Medicinsk Träningsterapi (MTT) är en vetenskapligt underbyggd behandlingsmetod knuten till den biopsykosociala modellen med ursprung i Norge på 60 talet.Träningen görs utifrån speciella utgångsställningar där rörelsen sker genom specifika rörelseomfång eller delar av rörelseomfång under doserad belastning. Att fokusera behandlingen på vad patienten klarar av och mindre på strukturella förändringar i kroppen är i dag en viktig del av MTT. Läs mer…

The Mulligan Concept är en vidareutveckling av behandlingstekniker inom den manuella terapin utvecklat av Brian R Mulligan, fysioterapeut från NyaZeeland. Konceptet består av smärtfria mobiliseringstekniker för alla kroppens leder i syfte att förbättra neurofysiologin och det mekaniken samspelet. Patienten är ofta aktiv under behandlingen. Läs mer… 

NMES (Neuromuskulär Elektrisk ) är en väletablerad fysioterapeutisk behandlingsmetod inom t.ex. ortopedisk och neurologisk rehabilitering. Syftet är att skapa motoriska responser hos patienter med nedsatt eller förlorad förmåga till volontär muskelaktivitet. Metoden är ett komplement till annan sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning. Läs mer…

OMI eller Ortopedisk medicin är ett system för diagnostisering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar grundad av James Cyriax.  Läs mer…

OMT eller Ortopedisk Manuell Terapi är ett område inom fysioterapi för handhavande av smärtproblem, funktionsstörningar, och skador i rörelsesystemet. Metoden baseras på kliniskt resonemang och specifika åtgärder inklusive manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. Läs mer…

Tejpning omfattas av tekniker då man använder sporttejp eller så kallad kinesiologitejp för att stödja eller stabilisera vävnader i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Att tejpa en skada kan vara ett komplement eller ett alternativ till ett skydd vid rehabilitering eller återgång till träning. Läs mer…

Tens (Transkutan Elektrisk Nervstumulering) är en typ av smärtlindrande behandling som kan användas både om du får ont plötsligt och om du har haft ont länge. Via två eller fler elektroder som sätt på huden stimuleras nerverna med ström. Tens apparat behandlingen dämpar smärta tillfälligt och kan bestå upp till några timmar efter avslutad behandling. Själva orsaken till besvären påverkas inte. Läs mer…

Grundaren av JEMS är Joanne Elphinstone.

”JEMS® has a simple mission: to enable people of all backgrounds, ages and levels of physical ability to learn the art of working with their body instead of against it, to have confidence in their bodies, and to reclaim and enjoy the activities that matter most to them.” Läs mer…

KONTAKT

Fyll i kontaktformulär eller ring 073 – 80 80 993Är vi upptagna kan du lämna ett meddelande på vår telefonsvarare alternativt skicka oss sms. Vi hör av oss så fort vi kan. Välkommen! 

Vi har begränsade öppettider under sommaren på grund av semestrar, speciellt under tiden 1/7 till 4/8. Det kan därför dröja något innan vi hör av oss. 

Kontaktformulär

PRAKTISK INFORMATION

Följ oss på facebook
Hitta till oss

Vill du få hjälp med fysioterapi eller sjukgymnastik i Lund? Vi  finns mitt i centrum mellan Botulfsplatsen och Stortorget enligt karta nedan. Alla stadsbussar stannar ett tjugotal meter från vår mottagning. Om du kommer med bil så finns P-Huset Färgaren vid Staffans gränd på kort gångavstånd.

Kontakt
GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Stortorgets Fysioklinik och/eller dess medarbetare behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer eller motsvarande, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna uppfylla de krav som ställs på oss enligt gällande lagar och för att kunna komma i kontakt med dig i samband med behandling hos oss.

I de flesta fall har vi fått dina uppgifter från dig själv. I vissa fall har vi fått dessa via remiss från en annan sjukvårdsenhet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för oss Patientdatalagen. Vi, såsom sjukvårdspersonal under legitimationsansvar, är skyldiga att föra patientjournal. Stortorgets Fysioklinik använder inte någon sammanhåller patientjournal utan varje medarbetare (fysioterapeut/sjukgymnast som arbetar hos oss) för och har enskilt tillgång till journal för de patienter denne behandlar. Patientjournalen måste sparas i 10 år från sista journalanteckningen. Efter den tiden raderas journalen och dina kontaktuppgifter. För att underlätta bokning/ombokning av besök har alla medarbetare tillgång till de kontaktuppgifter som du lämnar in via kontaktformulär på vår hemsida eller direkt via email.

Var och en av Stortorgets Fysiokliniks medarbetare har skyldighet att redovisa information avseende datum och kostnader för dina besök som vi utför enligt Lagen om fysioterapi till vår uppdragsgivare Region Skåne. Dina journalhandlingar som avser de sjukdomar/besvär du behandlas för hos oss lämnas endast ut på din egen begäran till dig själv, din målsman eller om du skriftligen har lämnat fullmakt för utlämning av dessa till annan t ex andra vårdgivare eller försäkringsbolag. Vi delar aldrig uppgifter om dig i kommersiellt eller reklamsyfte. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part endast under förutsättning att vi är skyldiga att göra så enligt lag inom EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen av dessa, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Personuppgiftsansvarig för handlingar gällande din patientjournal är den sjukgymnast/fysioterapeut som du behandlas eller behandlats av. Namn och email adresser finner du på vår hemsida stortorgetsfysio.se. Personuppgifter avseende allmän kontakt med dig tillhandahålls av Stortorgets Fysioklinik och ansvarig för detta är Agata Karmestål agata@stortorgetsfysio.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Copyright © 2020 Stortorgets Fysioklinik

Copyright © 2024 Stortorgets Fysioklinik